Przewody paliwowe

W silnikach wysokoprężnych przewody paliwowe niskiego ciśnienia są najczęściej wykonane po prostu z rurek miedzianych, a także z rurek mosiężnych, a przewody wysokiego ciśnienia z grubościennych rurek stalowych. Elementami często podlegającymi zużyciu i niedomaganiem są przede wszystkim złącza przewodów paliwowych. Szczególnie dużo jest rozwiązań konstrukcyjnych złącz przewodów paliwowych niskiego ciśnienia. Najczęstszym niedomaganiem jest nieszczelność połączeń przewodów niskiego ciśnienia, które można usunąć przez zwykłe dokręcanie elementów zaciskających (nakrętki lub też śruby). Jeżeli zabieg ten nie pomaga to powinno się po pierwsze przewód odkręcić, po drugie wyczyścić jego końcówkę i po trzecie sprawdzić powierzchnie dociskowe. Często wystarczy po prostu oczyścić końcówkę i przykręcić ją ponownie. Nie należy jednak przesadzać i zbyt silnie dokręcać połączenia śrubowe samych przewodów paliwowych, gdyż przez to bardzo często uszkadza się nie tylko używane, ale nawet i nowe elementy złącz.